close
تبلیغات در اینترنت
x
عدم اجرای برنامه های فوق آموزشی مدارس در روز پنجشنه جای نقد دارد

ریاضی دهم

عدم اجرای برنامه های فوق آموزشی مدارس در روز پنجشنبه جای نقد دارد gilan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID...‏ - ذخیره شدهعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگرچه تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه غیرقانونی نیست اما اینکه برخی مدارس هیچ برنامه‌های فوق آموزشی را در این روز ... عدم اجرای برنامه های فوق آموزشی مدارس در روز پنجشنه جای نقد دارد - خانه navduni.com/news/101088‏ - ذخیره شدهعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگرچه تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه غیرقانونی نیست اما اینکه برخی مدارس…

جايگاه تبليغات شما