close
تبلیغات در اینترنت
x
عدم اجرای برنامه های فوق آموزشی مدارس در روز پنجشنه جای نقد دارد

ریاضی دهم

عدم اجرای برنامه های فوق آموزشی مدارس در روز پنجشنبه جای نقد دارد gilan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID...‏ - ذخیره شدهعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگرچه تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه غیرقانونی نیست اما اینکه برخی مدارس هیچ برنامه‌های فوق آموزشی را در این روز ... عدم اجرای برنامه…

جايگاه تبليغات شما